It's Science Time
z

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

Cod MIS  ETC 2302

Parteneri


Asociatia pentru Ecologie si Dezvoltare Durabila Iasi
este o organizatie neguvernamentala infiintatat in anul 2003, ce are ca obiectiv promovarea principiilor dezvoltarii durabile, cu cei trei piloni, dezvoltarea economica, protectia mediului si coeziunea sociala, urmarind aplicarea lor in toate domeniile vietii economice, sociale, culturale si spirituale. Solicitantul realizeaza inca de la infiintare activitati de consiliere, mediere si orientare profesionala, consultanta in finantari nerambursabile, training, campanii de informare si constientizare, cercetari si studii, seminarii si conferinte. [site]
 

Activitati principale:
- organizarea de evenimente si editarea de materiale promotionale;
- editarea si multiplicarea de publicatii in forma tiparita sau electronica;
- facilitarea si dezvoltarea contractelor si a parteneriatelor cu diferite institutii, asociatii si fundatii, atat pe plan local, national, cat si pe plan international;
- organizarea de seminarii, conferinte pe teme legate de mediu, salubritate, educatie, asistenta sociala si in alte domenii de interes social;
- initierea unor programe de dezvoltare comunitara in mediul urban si rural;
- informare, consultanta, colaborare cu organizatii neguvernamentale, IMM-urim persoane fizice si reprezentanti ai administratiei publice locale si centrale, in vederea implementarii de proiecte si programe privind integrarea europeana si internationala;
- prevenirea si combaterea somajului, dezvoltarea resurselor umane si promovarea integrarii pe piata muncii prin combaterea excluziunii sociale, dezvoltarea economica si sociala a zonelor urbane si rurale aflate in dificultate in vederea diminuarii disparitatilor economice regionale si sprijinirea cooperarii transfrontaliere, transnationale si interregionale, sprijinirea dezvoltarii IMM prin promovarea de servicii specifice de consultanta;
- integrarea pe piata muncii a somerilor de lunga durata, a tinerilor someri si a persoanelor excluse de pe piata muncii, promovarea egalitatii de sanse pentru toate persoanele care intra pe piata muncii, in special a femeilor si populatiei rroma;
- imbunatatirea sistemelor de educatie si de perfectionare;
- promovarea calificarii fortei de munca si cresterea potentialului uman in domeniul cercetarii dezvoltarii, prin procesul de formare continua;


Forumul Inventatorilor Romani
este o asociatie profesionala care are drept scop sprijinirea, stimularea, dezvoltarea si valorificarea activitãtilor de creatie stiintificã si tehnicã, dar si cultural - artisticã, precum si apãrarea drepturilor de autor ale membrilor sãi, diversificarea activitãtilor de cercetare stiintificã si dezvoltare tehnologicã, de proiectare, de investigare tehnico-stiintificã si artisticã, de microproductie etc. [site]
  Organizatia Obsteasca MAETONIUM
este o asociatie cu experienta ce dezvolta activitati de formare a tineretului pe diferite teme in Republica Moldova si regiunea de Nord-Est a Romaniei.
  Agentia de Dezvoltare Durabila si Integrare Europeana Euroregiunea "Dunarea de Jos" Ucraina
este o agenție implicată în activități de dezvoltare durabilă și eforturile de integrare europeană din cadrul Euroregiunii "Dunărea de Jos". Ei sunt responsabili pentru implementarea activităților proiectului din Ucraina și va folosi experiența lor vastă în cooperarea transfrontalieră.

Scoli partenere

ROMANIA
Liceul Teoretic de Informatica "Grigore Moisil" Iasi
Colegiul Economic Administrativ Iasi
  REPUBLICA MOLDOVA
-
  UCRAINA
-

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.
Graniţe comune. Soluţii comune.
a  b   b Proiect implementat de:
Asociația pentru Ecologie si Dezvoltare Durabilă Iasi
,
Asociația Forumul Inventatorilor Români,
Asociația MAETONIUM Republica Moldova
Agenția pentru Dezvoltare Durabila si Integrare Europeana-Euroregiunea Dunărea de jos Ukraina 

Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene. 
Copyright © 2013 AEDD. Toate drepturile rezervate.