It's Science Time
z

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

Cod MIS  ETC 2302

Despre Proiect


Asociația pentru Ecologie si Dezvoltare Durabilă Iași, in parteneriat cu Asociația Forumul Inventatorilor Români, Asociația MAETONIUM din raionul Soroca, Republica Moldova și Agenția pentru Dezvoltare Durabila si Integrare Europeana-Euroregiunea Dunărea de jos- din Ukraina, desfășoară proiectului „IT`S SCIENCE TIME” Referința: 2/3/181, Code MIS  ETC 2302.

Durata: 18 luni
Data începerii: 14.08.2013

 

Obiectivul general
al proiectului este de a contribui la integrarea generației tinere - elevi de gimnaziu și liceu, în societatea bazată pe cunoaștere, prin încurajarea acestora să ia parte la activitățile de inovare și să aleagă o carieră in domeniul științific și tehnic inovativ, care sunt foarte importante pentru situația economică, socială și de mediu din zona transfrontalieră, conducând asfel la o societate cu dezvoltare durabilă.

 

Obiective specifice
Dezvoltarea unui club transfrontalier de știință și tehnologie pentru elevii din ciclul secundar de învățământ din zona transfrontalieră, care să îmbunătățească capacitatea profesorilor din zona transfrontalieră țintă de a influența orientarea în carieră către știință și tehnologie a elevilor, prin implicarea activă în activităţi extra-curriculare cu specific tehnic și să faciliteze interacţiunea transfrontalieră şi schimbul de idei între profesori şi elevi.

 

Grupuri țintă

30 de profesori din județul Iași, județul Soroca şi regiunea Odesa, care vor participa la cursuri pentru profesori despre metodele de a stimula orientarea către domeniul tehnic și către științe a elevilor şi 60 de elevi din ciclul secundar de învățământ din județul Iasi, județul Soroca şi regiunea Odesa, care vor lua parte la activităţi educative comune pentru tineri, menite să crească interesul acestora pentru ştiinţă şi tehnologie.

 

Rezultate preconizate

1. Infrastructura şi resursele necesare pentru ca proiectul să fie implementat şi promovat;
2. Un club transfrontalier de știință și tehnologie pentru elevii din zona transfrontalieră vizată;
3. 30 de profesori formați in sensul imbunatațirii metodelor de educație formală și informală care să stimuleze interesul elevilor pentru știință si tehnologie;
4. Ghid de bune practici pentru profesori, metode pentru stimularea interesului elevilor pentru ştiinţă şi tehnologie;
5. Elevi din zona transfrontalieră ținta cu competenţele-cheie în domeniul ştiinţei şi tehnologiei;
6. Elevi de gimnaziu din zona transfrontalieră ţintă implicați activ în domeniul ştiinţei şi activităţii tehnologice.


STIMULAREA INTERESULUI ELEVILOR PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.
Graniţe comune. Soluţii comune.
a  b   b Proiect implementat de:
Asociația pentru Ecologie si Dezvoltare Durabilă Iasi
,
Asociația Forumul Inventatorilor Români,
Asociația MAETONIUM Republica Moldova
Agenția pentru Dezvoltare Durabila si Integrare Europeana-Euroregiunea Dunărea de jos Ukraina 

Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene. 
Copyright © 2013 AEDD. Toate drepturile rezervate.