It's Science Time
z

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

Cod MIS  ETC 2302


Photo Gallery


CONCURS - GRAFICA
IT'S SCIENCE TIME

Liceul Teoretic de Informatica "Grigore Moisil" Iasi

Colegiul Economic Administrativ Iasi

 


Activităţi de sprijin pentru profesori

Liceul Teoretic de Informatica "Grigore Moisil" Iasi

Colegiul Economic Administrativ Iasi

[ training 1 ]     [ training 2 ]

 


 

WORKSHOP TRANSFRONTALIER

PENTRU SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ȘI IDEI
Iasi, Romania - 5 Aprilie 2014

 

Activităţi comune de stimulare pentru elevi

Liceul Teoretic de Informatica "Grigore Moisil" Iasi

Colegiul Economic Administrativ Iasi

Workshopuri tematice: [ geografie ] [ biologie ] [ fizica ]

[interdisc.1] [interdisc.2] [interdisc.3] [interdisc.4] [interdisc.5]


Weekenduri tehnologice [ w1 ] [ w2 ]

 

Activităţi comune de stimulare pentru elevi

Scolile partenere din Republica Moldova si Ucraina

Workshopuri tematice:

[interdisc.MD1] [interdisc.MD2] [interdisc.UA1] [interdisc.UA2]


Weekenduri tehnologice [ w1 ] [ w2 ]

TABARA IT'S SCIENCE TIME

Iasi, Romania - august 2014

CONFERINTA FINALA

Iasi, Romania - februarie 2015


Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.
Graniţe comune. Soluţii comune.
a  b   b Proiect implementat de:
Asociația pentru Ecologie si Dezvoltare Durabilă Iasi
,
Asociația Forumul Inventatorilor Români,
Asociația MAETONIUM Republica Moldova
Agenția pentru Dezvoltare Durabila si Integrare Europeana-Euroregiunea Dunărea de jos Ukraina 

Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene. 
Copyright © 2013-2015 AEDD. Toate drepturile rezervate.